Pengenalan

Persatuan Madrasah Tahfiz al-Quran Malaysia (PERMATA AL-QURAN) adalah sebuah NGO pertubuhan kebajikan yang ditubuhkan bagi menjaga kepentingan sekolah-sekolah tahfiz di Malaysia, khususnya yang berdaftar sebagai ahli PERMATA AL-QURAN.

Ditubuhkan pada tahun 1998 dengan nombor pendaftaran 1275 PPP/KEL: 22/00.

VISI

PERMATA AL-QURAN lahir sebagai sebuah organisasi Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang memfokuskan pendidikan yang kompetatif, diurus secara profesional dan mampu memberi khidmat kepada agama dan tanah air.

KONSEP

  • PENDIDIKAN
  • KEBAJIKAN
  • MORAL
  • SOSIAL DAN TANGGUNGJAWAB ISLAM

MISI

Membangunkan keupayaan bagi tujuan meningkatkan pembangunan menyeluruh pusat-pusat pendidikan Islam khususnya institusi Tahfiz dengan cara membentuk jati diri pelajarnya, memastikan operasi mengikut piawaian yang diperlukan, memainkan peranan bersama dalam arus perdana di samping pembangunan menyeluruh dan seimbang demi membangunkan agama dan tanahair Malaysia.

MATLAMAT

Membangunkan “barisan” ke arah satu wawasan, satu suara dan memperjuangkan haq secara terancang dan bersama di  samping mengukuhkan kerjasama dalam PERMATA.

Menyediakan infrastruktur dan pembangunan fizikal rangkaian institusi pendidikan dan Tahfiz dari kalangan ahli PERMATA khususnya di Malaysia.

Menyelesaikan isu-isu pendidikan seperti isu-isu latihan dan perguruan, silibus pembelajaran dan peperiksaan, persijilan, akreditasi dan pengiktirafan.

Menjayakan agenda ekonomi PERMATA dan ahli melalui pelbagai projek ekonomi bagi memperkuatkan kewangan PERMATA dan ahli dan membebaskan ahli dari bergantung kepada sumbangan semata-mata dalam menampung operasi mereka.

Membina jaringan serantau dan antarabangsa yang berkesan dan menjayakan agenda “pertukaran kepakaran” dalam pelbagai sektor demi faedah organisasi dan ahli.