1000 Lebih Huffaz Menyertai Konvokesyen Huffaz 2019

21 September 2019, Kuala Terengganu; Pihak Urusetia Majlis Konvokesyen Himpunan Huffaz Permata Al-Quran Malaysia kali ke 7/2019 Peringkat Nusantara memaklumkan sasaran penyertaan telah dicapai dengan 1000 lebih huffaz menyertai Konvokesyen pada kali ini. Ini merupakan sejarah bagi penganjuran Konvokesyen ini. Tahniah kepada semua dan Selamat Berkonvokesyen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *